27 de marzo de 2018

Dmitri Shostakovich - La Nariz (2SACD) MARIINSKY, VALERY GERGIEV


DMITRI SHOSTAKOVICH

La Nariz / The Nose (2SACD)

Vladislav Sulimsky, Alexei Tanovitski, Tatiana Kravtsova, Andrei Popov, Sergei Semishkur, Gennady Bezzubenkov, Vadim Kravets, Sergei Skorokhodov, Yevgeny Strashko, Elena Vitman & Zhanna Dombrovskaya

Mariinsky Orchestra & Chorus, Valery Gergiev

MAR0501        SIGLO XX

MARIINSKY

PRECIO: 19.50€